آدرس منطقه خراسان جنوبی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

ستاد منطقه خراسان جنوبی

خراسان جنوبی  /بیرجند / میدان امام (ره) نبش جمهوری اسلامی  6 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی


 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی-نبش جمهوری اسلامی 6

کد پستی : 9716881183
شماره تلفن : 4-2211861-056
شماره نمابر: 2211865-056
مرکز پاسخگویی : 09627