مسئولین منطقه خراسان جنوبی

 مسئولین منطقه خراسان جنوبی

 

مدیر منطقه

 قربانعلی مردانی (مدیر منطقه)

 

علیرضا رحیمی قرایی  علیرضا رحیمی قرایی (معاون منطقه)

 

مهدی بیجاری( رییس ناحیه مرکزی)

 

اسدا... بسطامی ( رییس ناحیه طبس)

علیرضا صوفی

  علیرضا صوفی ( سرپرست ناحیه قاین)

 

جواد نیکدست ( رییس ناحیه فردوس)

 

  امید اماندار ( رییس ناحیه نهبندان)

 حسین پور

  محمد مهدی حسین پور ( سرپرست بازرگانی)

وارسته  

کاظم وارسته الهی ( رییس تامین و توزیع)

رحیمی  

غلامحسین رحیمی ( رییس امور مالی)

 غلامرضا اختری

غلامرضا اختری ( رییس روابط عمومی)

 

فاطمع مومنی راد( سرپرست امور اداری)

علیرضا اکبری علیرضا اکبری ( رییس برنامه ریزی)

 

  حمیدرضا کشوری ( رییس بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

قلی زاده

مهدی قلی زاده ( سرپرست سامانه هوشمند سوخت)

 

محمدرضا افشارزاده ( رییس حراست)

 

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی-نبش جمهوری اسلامی 6

کد پستی : 9716881183
شماره تلفن : 4-2211861-056
شماره نمابر: 2211865-056
مرکز پاسخگویی : 09627