تلفن های ضروری منطقه

ستاد منطقه : 32211861  056

 32211862

32211863

32211864

  

ارتباط با مدیر


مدیر منطقه : مهندس قربانعلی مردانی

تلفن دفتر مدیر : 32211861  056

 

 

معاون منطقه : مهندس علیرضا رحیمی قرائی

تلفن تماس : 32211862  056

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی-نبش جمهوری اسلامی 6

کد پستی : 9716881183
شماره تلفن : 4-2211861-056
شماره نمابر: 2211865-056
مرکز پاسخگویی : 09627