ناحیه مرکزی

ناحیه مرکزی

نقشه ناحيه مرکزی  

بیرجند، خیابان جمهوری اسلامی، نبش جمهوری اسلامی 6
کدپستی: 9716881183
تلفن: 05632222433


 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی-نبش جمهوری اسلامی 6

کد پستی : 9716881183
شماره تلفن : 4-2211861-056
شماره نمابر: 2211865-056
مرکز پاسخگویی : 09627