ناحیه فردوس

ناحیه فردوس

نقشه ناحیه فردوس
فردوس، بلوار جمهوری اسلامی، پشت اداره برق
کد پستی: 9771814757
تلفن: 05632723570


 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی-نبش جمهوری اسلامی 6

کد پستی : 9716881183
شماره تلفن : 4-2211861-056
شماره نمابر: 2211865-056
مرکز پاسخگویی : 09627