ناحیه قاین

ناحیه قاین

نقشه ناحیه قاین 
قاین، میدان شهداء، بلوار سیمان، نبش سیمان شهر 6
کد پستی: 9718643351
تلفن: 32561041 056

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی-نبش جمهوری اسلامی 6

کد پستی : 9716881183
شماره تلفن : 4-2211861-056
شماره نمابر: 2211865-056
مرکز پاسخگویی : 09627