جزییات خبر

بازدید رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از بازارچه های مرزی منطقه خراسان جنوبی

(یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸) ۱۵:۵۲

مدیر منطقه به همراه رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از بازارچه های مرزی منطقه خراسان جنوبی بازدید نمودند

سیدی رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، موهبتی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی به همراه مردانی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی از بازارچه های مرزی استان بازدید نمودند
به گزارش روابط عمومی منطقه خراسان جنوبی: این بازدید یک روزه از چهار بازارچه مرزی ماهیرود، دوکوهانه، میل 73 و یزدان صورت گرفت.
مدیر منطقه خراسان جنوبی گفت: در ماهیرود ضمن بازدید از بازارچه مرزی از منطقه ویژه اقتصادی و پایانه عملیات کنترل باک نیز بازدید به عمل آمد
مردانی مدیر منطقه خراسان جنوبی گفت: با توجه به اجرای طرح پیمایش، منطقه پیشنهاد داده است که ایستگاه کنترل باک مستقر در درب ورودی بازارچه مرزی به درب خروجی مرز انتقال یابد.
وی افزود : همچنین پیشنهاد گردیده که در این مکان همانند پایانه مرزی از دستگاه اندازه گیری دیجیتال جهت کنترل سوخت داخل باک کامیون های خروجی از مرز استفاده گردد.

بازدید رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از بازارچه های مرزی منطقه خراسان جنوبی
بازدید رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از بازارچه های مرزی منطقه خراسان جنوبی
بازدید رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از بازارچه های مرزی منطقه خراسان جنوبی
بازدید رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از بازارچه های مرزی منطقه خراسان جنوبی
بازدید رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از بازارچه های مرزی منطقه خراسان جنوبی
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی-نبش جمهوری اسلامی 6

کد پستی : 9716881183
شماره تلفن : 4-2211861-056
شماره نمابر: 2211865-056
مرکز پاسخگویی : 09627