جزییات خبر

برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از عرضه خارج شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی استان

(دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸) ۱۰:۱۰

جلسه کارگروه پیشگیری از عرضه خارج شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی استان با حضور سیدی رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برگزار شد

جلسه کارگروه پیشگیری از عرضه خارج شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در ستاد منطقه برگزار شد
این جلسه با حضور کلیه اعضاء کارگروه و سیدی رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تشکیل گردید.
در این جلسه ابتدا مسوبات جلسه قبل و اقدامات صورت پذیرفته مورد بررسی قرار گرفت
همچنین اعضاء کارگروه بر افزایش نظارت بر تخصیص سهمیه فرآورده های نفتی به مصرف کنندگان ، تشدید گشت های مشترک و شناسایی منشاء مکشوفه دریافتی تاکید نمودند
در ادامه سیدی رییس اداره پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن تشکر از زحمات منطقه خراسان جنوبی درخصوص مبارزه با قاچاق فراورده های نفتی, مواردی را در خصوص مسائل مطروحه عنوان نمود.

برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از عرضه خارج شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی استان
برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از عرضه خارج شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی استان
برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از عرضه خارج شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی استان
برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از عرضه خارج شبکه و قاچاق فرآورده های نفتی استان
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی
بیرجند - خیابان جمهوری اسلامی-نبش جمهوری اسلامی 6

کد پستی : 9716881183
شماره تلفن : 4-2211861-056
شماره نمابر: 2211865-056
مرکز پاسخگویی : 09627