مسئولین منطقه خراسان جنوبی

 مسئولین منطقه خراسان جنوبی

مدیر

 قربانعلی مردانی (مدیر منطقه)

 

علیرضا رحیمی قرایی  علیرضا رحیمی قرایی (معاون منطقه)

 

مهدی بیجاری( رییس ناحیه مرکزی)

 

اسدا... بسطامی ( رییس ناحیه طبس)

علیرضا صوفی

  علیرضا صوفی ( رییس ناحیه قاین)

 

جواد نیکدست ( رییس ناحیه فردوس)

 

  امید اماندار ( رییس ناحیه نهبندان)

  

 وارسته کاظم وارسته الهی ( رییس خدمات فنی و عملیاتی)

رحیمی  غلامحسین رحیمی ( رییس امور مالی)

 غلامرضا اختری

غلامرضا اختری ( رییس روابط عمومی)

 

فاطمه مومنی راد( رییس امور اداری)

علیرضا اکبری علیرضا اکبری (رییس بازرگانی)

 

 سعید صباغ کلات ( رییس برنامه ریزی)

 

  حمیدرضا کشوری ( رییس بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

قلی زاده

مهدی قلی زاده عیلکی ( سرپرست سامانه هوشمند سوخت)

 

محمدرضا افشارزاده ( رییس حراست)

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.